Координаційна рада молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області

 

ПОЛОЖЕННЯ про проведення правового VIP - турніру серед учнів навчальних закладів Миколаївської області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Координаційної ради молодих юристів

при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області

 

м. Миколаїв, 17 квітня  2013 року

 

 

Про проведення правового VIP – турніру

серед учнів навчальних закладів Миколаївської області,

приуроченого до Дня захисту дітей

 

З метою виконання Плану роботи Координаційної ради молодих юристів України при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області, сприяння розвитку правової культури молоді, виховання поваги до права в Україні, підвищення рівня правових знань та уміння застосовувати їх на практиці та з нагоди Дня захисту дітей члени Координаційної ради молодих юристів України  при  Головному управлінні юстиції у Миколаївській області,

 

вирішили:

 

1. Провести у 2013 році  правовий VIP – турнір серед учнів навчальних закладів Миколаївської області, приуроченого до Дня захисту дітей (далі – турнір)

2. Затвердити Положення про проведення правового VIP – турніру серед учнів навчальних закладів Миколаївської області , приуроченого до Дня захисту дітей  (додаток);

3. Залучити територіальні управління юстиції до проведення турніру.

4.  Висвітлити проведення  турніру на сайті Координаційної ради молодих юристів України при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області та Головного управління юстиції у Миколаївській області.

 

Голова Координаційної ради                                                   

молодих юристів України

при Головному управлінні юстиції

у Миколаївській області                                                              Л.Ю. Бачина                               

 

Погоджено:

 

Заступник начальника Головного

управління юстиції у Миколаївській області                           Є.І.Пернатій                                                        

 

 

                                                                        Додаток                                                                     

до рішення Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України

від 17 квітня 2013 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення правового VIP - турніру серед учнів навчальних закладів Миколаївської області

 

 1. 1.     Загальні положення, мета та завдання турніру

1.1 Правовий VIP - турнір (надалі - турнір) серед учнів навчальних закладів, проводиться на підставі плану роботи КРМЮ та Положення про турнір, схваленого на засіданні Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у Миколаївській області.

1.2. Метою турніру є сприяння розвитку правової культури молоді, виховання поваги до права в Україні, підвищення рівня правових знань та уміння застосовувати їх на практиці.

1.3. Турнір проводиться за двома напрямками: з Сімейного та Кримінального права України.

1.4. Завданнями турніру є:

 • підвищити загальний рівень професійної юридичної освіти та правової просвіти молоді, сприяти набуттю високого рівня правових знань;
 • підвищення загального рівня правової культури та сприяння вдосконаленню системи правової освіти молоді, набуттю необхідного рівня правових знань;
 • створення належних умов для отримання молоддю знань про свої права, свободи і обов'язки;
 • сприяння формуванню у молоді поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також підвищенню правової обізнаності.
 • сприяти поширенню серед молоді ідеї активного проведення дозвілля;
 • залучати молодь до участі в інтелектуальних іграх.

 

2.  Організація проведення турніру

2.1. Для проведення турніру утворюється організаційний комітет і журі.

2.2. Склад організаційного комітету та журі затверджується рішенням Голови КРМЮ.

2.3. До участі у турнірі залучаються команди із числа учнів (гравців)навчальних закладів м. Миколаєва і Миколаївської області.

2.4. Турнір  проходить з 23 квітня по 15 травня 2013 року( змагання).

 

 

 

 

 1. 3.     Учасники турніру

3.1.         До участі в турнірі запрошуються команди від навчальних закладів м. Миколаєва і Миколаївської області.

3.2.              За загальним правилом, команду формують п’ять школярів (гравців): з напрямку Сімейного права України – учні 10-11 класів; з Кримінального права України - учні 8 – 9 класів.

3.3.               Команду очолює обраний з числа школярів (гравців) капітан.

3.4.              Заявки від команд на участь у турнірі подаються до організаційного комітету ( поштою або на електронну адресу: osvita-gyu@ya.ru), де вказується: (1) прізвище, ім’я, по батькові членів команди (5 осіб); (2) контактні телефони учасників та капітана команди; (3) відповідальна особа (П.І.Б. посадової особи навчального закладу, номер контактного телефону) не пізніше 10 травня 2013 року.

3.5.              Місцезнаходження організаційного комітету: 54020, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107.

 

4.  Правила проведення турніру (гри)

4.1. Турнір проводиться за принципами гри «Брейн-ринг» окремо по кожному напрямку.

4.2. Команди займають ігрові місця за вказівкою ведучого.

4.3. Команда може виступати в неповному складі, але повинна бути представленою не менше ніж 4 (чотирма) гравцями включно із капітаном.

4.4. Команда без капітана чи в складі менше 4-х гравців не має права брати участь у турнірі.

4.5. У разі неявки команди до початку гри, або явки в неповному складі (менше 4-х гравців із капітаном), їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:5.

4.6. Завдання гравців – надати правильну відповідь на запитання, поставлене ведучим раніше за команду суперника. За виконання цих умов команда отримує одне ігрове очко. Час на розміркування – не більше 60 секунд.

4.7. Моментом початку гри вважаються слова ведучого “Увага, перше запитання”. Моментом закінчення слова: “Гру закінчено”.

4.8. Після початку відліку часу будь-яка з команд має право підняти руку і зупинити відлік часу і дати відповідь. Команда, що підняла руку до початку відліку (на першому слові питання), позбавляється права на відповідь (фальстарт). Фальстарт визначається винятково ведучим.

4.12. Після підняття руки команда повинна припинити обговорення. Відповідь від імені команди може давати лише один гравець, вказаний капітаном команди. У випадку порушення цих умов команда втрачає право на відповідь.

4.13. Після підняття руки, до того, як надати відповідь, команда може попросити повторити питання. У цьому випадку ведучий зобов’язаний повторити тільки саму форму питання (саме те, на що потрібно дати відповідь). Питання повністю ведучим не повторюється.

4.14. У випадку неправильної відповіді команди, що підняла руку першою, або в разі її фальстарту, команді-супернику дається право на відповідь упродовж 20 секунд. Ведучий (у випадку відсутності табло з індикатором часу) зобов’язаний за десять секунд до закінчення чистого часу оголосити це гравцям.

4.15. У випадку виникнення спірної ситуації (помилки ведучого, підказок із залу) питання може бути зняте і замінене іншим.

4.16. За суперечки з ведучим, некоректне поводження по відношенню до суперників чи глядачів, команда за рішенням ведучого може бути відсторонена від подальшої участі в конкретній грі, при цьому їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:5.

4.17. У разі підказки із залу, яка вплинула на хід гри, ведучий змінює запитання, а особа, яка підказувала, повинна залишити гральний зал.

4.18. Відповідь вважається неправильною, якщо:

 • відповідь не розкриває суть питання, не є конкретною (останнє визначається автором запитання у письмовому вигляді до початку туру, а за відсутності письмових вказівок – ведучим);
 • форма відповіді не відповідає формі питання;
 • команда дала два чи більше варіанти відповіді;
 • у відповіді допущені грубі помилки (неправильно названі імена, прізвища, назви, дати, спосіб дії тощо), що спотворюють чи змінюють суть відповіді.

4.19. За наявності у відповіді додаткової інформації власне відповіддю вважається фраза чи слово, що безпосередньо відповідають формі запитання; неточності у додатковій інформації не враховується за умови, що вони не змінюють суті відповіді. За наявності додаткової інформації, або «розмитої» відповіді, ведучий може запропонувати уточнити відповідь, яка і вважатиметься відповіддю, не зважаючи на попередні слова особи, яка відповідає. Уточнювати відповідь може тільки особа, яка дає відповідь за умови абсолютної тиші за ігровим столом.

4.20. Команди-учасниці зобов’язані не допускати в ході турніру некоректної поведінки по відношенню до організаційної групи, що обслуговує турнір, суперників і глядачів: не залишати своїх місць до офіційного закінчення туру, не заважати працювати ведучому, секунданту, апеляційному журі тощо.

 

5.  Ведучі змагань

5.1. Турнір обслуговує ведучий, який здійснює безпосереднє суддівство турніру, секундант і помічники.

5.2. До обов’язків ведучого входить:

 • перед початком турніру перевірити відповідність списку команд у заявці реальному ігровому складу, в ході турніру слідкувати за дотриманням цього положення і застосовувати у випадку необхідності штрафні санкції (не зарахування ігрового очка, заміна питання);
 • прийняття рішення про зарахування ігрового очка команді.

5.3. До обов’язків секунданта входить фіксування в ході турніру випадків некоректного поводження і підказок команд і глядачів, та повідомлення про це ведучого; оголошення результатів завершеної гри і попереднього туру не пізніше, як через дві хвилини після їх закінчення, а у випадку подачі апеляцій – не пізніше, ніж через десять хвилин після подачі апеляції; кінцеві підсумки турніру – не пізніше, як через 15 хвилин після закінчення останнього туру.

5.4. Для вирішення спірних питань, що можуть виникати в ході турніру, утворюється апеляційне журі, в складі якого повинно бути не менше 3 (трьох) осіб, які не беруть участь у грі.

5.5. Апеляція може подаватися одразу після оголошення правильної відповіді на питання, але не пізніше початку наступної гри. Апеляція може подаватися на зарахування відповіді, або на зняття питання, як некоректного (в разі відсутності правильної відповіді на це питання, в разі неправильності викладення фактів у питанні, неправильної вказівки джерел, у разі дуальності відповіді тощо).

 

6.  Хід змагань та визначення переможців

6.1. Турнір проводиться за принципами гри «Брейн-ринг» по кожному напрямку окремо.

6.2.Перед початком гри ведучий та його помічники проводять жеребкування за участю капітанів команд для визначення суперників під час проведення відбірного туру.

6.3. Після проведення жеребкування команди розходяться по визначених ведучим аудиторіях.

6.4. У кожній грі одночасно беруть участь дві команди, що  оголошуються ведучим за результатами жеребкування.

6.5. Команди займають ігрові місця за вказівкою ведучого.

6.6. Команда може виступати в неповному складі, але повинна бути представленою не менше ніж 4 (чотирма) гравцями включно із капітаном.

6.7. Команда без капітана чи в складі менше 4-х гравців не має права брати участь у турнірі.

6.8. У разі неявки команди до початку гри, або явки в неповному складі (менше 4-х гравців із капітаном), їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:5.

6.9. Завдання гравців – надати правильну відповідь на запитання, поставлене ведучим раніше за команду суперника. За виконання цих умов команда отримує одне ігрове очко. Час на розміркування – не більше 60 секунд.

6.10. Моментом початку гри вважаються слова ведучого “Увага, перше запитання”. Моментом закінчення слова: “Гру закінчено”.

6.11. Після початку відліку часу будь-яка з команд має право дати відповідь. Команда, що надала відповідь до початку відліку (на першому слові питання), позбавляється права на відповідь (фальстарт). Фальстарт визначається винятково ведучим.

6.12. Відповідь від імені команди може давати лише один гравець, вказаний капітаном команди. У випадку порушення цих умов команда втрачає право на відповідь.

6.13. Команда може попросити повторити питання. У цьому випадку ведучий зобов’язаний повторити тільки саму форму питання (саме те, на що потрібно дати відповідь). Питання повністю ведучим не повторюється.

6.14. У випадку неправильної відповіді команди, що отримала право відповісти першою, або в разі її фальстарту, команді-супернику дається право на відповідь упродовж 20 секунд.

6.15. У випадку виникнення спірної ситуації (помилки ведучого, підказок із залу) питання може бути зняте і замінене іншим.

6.16. За суперечки з ведучим, некоректне поводження по відношенню до суперників чи глядачів, команда за рішенням ведучого може бути відсторонена від подальшої участі в конкретній грі, при цьому їй зараховується технічна поразка з рахунком 0:5.

6.17. У разі підказки із залу, яка вплинула на хід гри, ведучий змінює запитання, а особа, яка підказувала, повинна залишити гральний зал.

6.18. Відповідь вважається неправильною, якщо:

 • відповідь не розкриває суть питання, не є конкретною (останнє визначається автором запитання у письмовому вигляді до початку туру, а за відсутності письмових вказівок – ведучим);
 • форма відповіді не відповідає формі питання;
 • команда дала два чи більше варіанти відповіді;
 • у відповіді допущені грубі помилки (неправильно названі імена, прізвища, назви, дати, спосіб дії тощо), що спотворюють чи змінюють суть відповіді.

6.19. За наявності у відповіді додаткової інформації власне відповіддю вважається фраза чи слово, що безпосередньо відповідають формі запитання; неточності у додатковій інформації не враховується за умови, що вони не змінюють суті відповіді. За наявності додаткової інформації, або «розмитої» відповіді, ведучий може запропонувати уточнити відповідь, яка і вважатиметься відповіддю, не зважаючи на попередні слова особи, яка відповідає. Уточнювати відповідь може тільки особа, яка дає відповідь за умови абсолютної тиші за ігровим столом.

6.20. Команди-учасниці зобов’язані не допускати в ході турніру некоректної поведінки по відношенню до організаційної групи, що обслуговує турнір, суперників і глядачів: не залишати своїх місць до офіційного закінчення туру, не заважати працювати ведучому, секунданту, апеляційному журі тощо.

6.21. Переможцем у вибірковому турі вважається команда, яка набрала більшу кількість очок.

6.22. Ігри у відбірковому та півфіналому турах складаються із 10 (десяти) питань.

6.23. Переможцем у півфінальному турі вважаються команди, які набрали найбільшу кількість очок ( 2 команди 0 фіналісти).

6.24. Гра у фіналі за перше місце складається з 7 (семи) питань. 

6.25. Переможець гри визначається за кількістю набраних балів, а у випадку нічиєї – гра продовжується до першого взятого питання.

 

 

 1. 7.       Додаткові умови

7.1.                Команди повинні зареєструватися у встановленому організаційним комітетом порядку через подання заявки.

7.2.                Участь гравців, не заявлених в заявці, та гра в двох і більше командах по кожному напрямку у турнірі заборонена.

 

7.3.                Команди зобов’язані дотримуватися умов даного Положення і рішень, ухвалених організаторами.

7.4.                Учасникам забороняється під час турніру використовувати мобільні засоби зв’язку та будь-які інші інформаційно-довідкові матеріали. У разі зафіксованої секундантом, ведучим чи апеляційним журі такої ситуації, яка може вплинути на хід гри, дана команда дискваліфікується та повинна залишити гральний зал.

7.5 Усі витрати, пов’язані з переїздом до місця проведення турніру та проживання здійснюється за власний рахунок учасників, або за рахунок сторони, що їх відряджає.

 

 Создан 08 мая 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Интернет реклама